OFERTA POMOCY

W czasie trwania epidemii oferuję pomoc wszystkim starszym parafianom oraz wszystkim innym starszym i chorym ludziom.Oferta pomocy dotyczy zrobienia zakupów, dostarczenia lekarstw, posługi duchowej itd. To konkretne wypełnienie jednego z dzieł miłosierdzia: „Chorych nawiedzać”. Zainteresowanych proszę o kontakt: ks. Roland 732 364 247.

„Wszystko,co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”
Mt 25, 40

*****

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA MASKI OCHRONNEJ

Proboszcz parafii proponuje możliwość otrzymania na czas trwania epidemii maski ochronnej. Maski są dostępne na stonawskiej farze i są dziełem Pań, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Stonawie. Zainteresowanych proszę o kontakt: ks. Roland 732 364 247.

*****

Program parafii Rzymskokatolickiej STONAWA i ŁĄKI od poniedziałku 16 marca 2020 do odwołania:

 • Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách na území naších farnosti.

 • Jednotlivé mše svaté bude kněz sloužit soukromě bez účasti lidu tento den zadaný mešní úmysl; podle toho, jak byly tyto mše sv. přijaté. Po ukončení nouzového stavu bude ve vhodnou dobu vyhlášena hromadná mše sv., během které budou tyto všechny úmysly ještě jednou přečteny.

 • Vzhledem k výjimečné situaci, mohou věřící farníci posílat svůj finanční dar na provoz a běžné potřeby farnosti na účet:
  FARNOST STONAVA 115-470110247/0100
  FARNOST LOUKY N. OLŠÍ 115-470520297/0100
  Všem případným dárcům: Pán Bůh zaplať!

 • Budeme se snažit, aby vstup do stonavského a louckého kostela byl otevřen po celý den.

 • Ke svátosti smíření /zpovědi/ a k sv. přijímání bude možné přistoupit v individuálních případech po osobní domluvě s farářem, ovšem za podmínek, které zajistí nepřenášení nebezpečného koronaviru.

 • Bude-li to opravdu nutné – navštívím osobně věřící v jejich domově a udělím svátost pomazání nemocných nebo viatikum.

 • Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po ukončení opatření pak ve společenství farnosti.

 • Nebudou také úřední hodiny ve farní kanceláři. Veškeré dotazy, pastorační a úřední záležitosti, rovněž úmysly na mše sv. na 2. pololetí roku 2020, a vůbec všechny akutní záležitosti je možné nahlásit telefonicky (732 364 247) nebo prostřednictvím e-mailové adresy farnosti (mroland@seznam.cz).

 • Všichni věřící jsou z důvodu mimořádné situace dispenzováni (omluveni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné a doporučuje se sledovat ve sdělovacích prostředcích (např. TV NOE, TV LUX, Radio Proglas, Radio Maryja, TVP1, TVP2) a slavit den Páně (neděli) v rodinném kruhu (např. četbou biblických čtení dané neděle nebo dne uvedených v Katolickém týdeníku, mobilní aplikaci anebo stolním katolickém kalendáři).

 • „Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 h v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.“ (Z prohlášení ČBK 12. března 2020). Bude nám o tomto připomínat zvon našeho kostela vždy ve 20. 00 hod.
 • Drodzy Parafianie! Znajdujemy się w cięzkiej i niezwykłej sytuacji. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”

  Szczęść Boże!

  P. Roland Manowski-Słomka, farář

  Stonava, farní úřad, 16. 3. 2020

  *****

  NOWE OŚWIETLENIE ELEWACJI KOŚCIOŁA W ŁĄKACH

  Na początku roku 2020 zostało zainstalowane nowe oświetlenie kościoła w Łąkach. Teraz nasz kościół jest widoczny z każdej strony przy wjeździe do Łąk. Podziękowania należą się Magistratowi Miasta Karwina oraz naszym dobrodziejom. DZIĘKUJEMY!

  *****

  GALERIA

  VIDEO

  VIDEO 2

  I ROCZNICA TRAGICZNEJ ŚMIERCI GÓRNIKÓW W KOPALNI ČSM STONAVA


  CZYTAJ WIĘCEJ

  *****

  Uroczyste przekazanie daru na remont naszego kościoła. Rezydencja Ambasadora USA, Praga 20 listopada 2019

  *****

  KOLEJNY ETAP PRAC REMONTOWYCH STONAWSKIEJ FARY

  Stan na dzień 17.7.2019

  *****

  PROŚBA O POMOC W RENOWACJI STONAWSKIEJ FARY

  Drodzy Bracia i Siostry, Ludzie dobrej woli, Mieszkańcy Stonawy!

  Zwracam się do Was z prośbą o pomoc przy odnowieniu wyglądu zewnętrznego naszego stonawskiego probostwa. W złym stanie są rynny, elewacja naszej fary nadaje się do malowania nadto obejście naszego probostwa /np. budynek gospodarczy/ nie licuje z powagą miejsca jaką posiada każdy urząd parafialny. Budynek stonawskiej fary jest wielką i starą budowlą, wymagającą wielu remontów a to z kolei generuje wielkie koszty. Z tym wszystkim nasza parafia musi radzić sobie sama. Niejednokrotnie – błędnie – bywamy utożsamiani z zamożną miejscowością, jednakże ciężar remontów jak zabytkowego kościoła tak i fary spoczywa już wiele lat na barkach naszej parafii, szukającej pomocy wśród ludzi dobrej woli oraz mogących nam pomóc instytucji. Jedną z możliwych form pomocy jest zorganizowanie zbiórki publicznej. Będziemy wdzięczni za każdy dar, który pomoże nam zachować piękno dziedzictwa naszych ojców dla dalszych pokoleń.

  Z podziękowaniem i szacunkiem
  Ks. Roland Manowski, proboszcz

  swój dar można wpłacać na specjalnie otwarte konto zbiórki publicznej:

  115-8852980287/0100

  Publiczna zbiórka zgodnie z prawem jest zatwierdzona przez KÚ MSK pod numerem MSK 41028/2019; VŽ/7422/2019/Bar z dnia 22. 3. 2019

  *****

  Galeria – Odpust parafialny 2019

  *****

  ŚW. KRZYSZTOF PATRON KIEROWCÓW

  Poświęcenie aut, niedziela 28. 7. 2019

  Łąki , godz. 8. 30
  Stonawa, godz. 10. 00.

  *****

  KOLEJNY ETAP PRAC REMONTOWYCH STONAWSKIEJ FARY

  Stan na dzień 13.6.2019

  Udostępniamy kilka zdjęć z kolejnego etapu naszych remontów. Wymienimy płot, daszek na wejściem oraz chodnik. Dobrodziejom „Bóg zapłać!”.

  *****

  I ROCZNICA TRAGICZNEJ ŚMIERCI GÓRNIKÓW W KOPALNI ČSM STONAVA

  Uprzejmie informujemy, że uroczystości związane z I rocznicą tragicznej śmierci Górników dnia 20 grudnia 2018 r. odbędą się w naszej parafii w niedzielę 1 grudnia 2019 o godz. 10. 00. podczas Mszy św. „Barbórkowej”. Na Mszę św. zapraszam Dyrekcję Holdingu OKD, Dyrektorów kopalń, Brać Górniczą ale przede wszystkim Rodziny zmarłych Górników. Uroczystości będą miały charakter tylko i wyłącznie kościelny.

  *****

  NOWE URZĄDZENIE NAPĘDOWE NASZYCH DZWONÓW

  W dniu dzisiejszym zainstalowaliśmy nowe, bezprzewodowe urządzenie automatyczne , pozwalające nam w nowoczesny sposób uruchamiać dzwony naszego kościoła z większej odległości np z budynku fary a nawet cmentarza. Jak zawsze „Bóg zapłać” naszym dobroczyńcom.

  *****


  WIELEBNY
  KS. STANISŁAW JOCHYMEK
  1938 – 2019

  DŁUGOLETNI PROBOSZCZ STONAWSKI
  W LATACH 1987 – 2004 ORAZ 2005 – 2007

  PARAFIA STONAWSKA DZIĘKUJE,
  NIECH ODPOCZYWA W POKOJU…

  *****

  WYMIANA RYNIEN

  W czwartek 21 marca rozpoczęliśmy prace związane z całościową wymianą rynien na budynku stonawskiego probostwa. Dotychczasowe rynny swój „etap świetności” mają za sobą. Mamy nadzieję, że wymiana podkreśli piękno naszej stonawskiej fary.

  Prosząc o pomoc, jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

  *****

  CZYSZCZENIE RYNIEN KOŚCIOŁA

  W sobotę 16 marca odbyły się prace związane z czyszczeniem rynien naszego kościoła, który znajduje się w otoczeniu wielu drzew liściastych, stąd też do rynien wpadają liście powodujące ich niedrożność. Prace wykonali nasi stonawscy strażacy z pomocą kolegów z Cierlicka. W związku z tym, że nasza Gmina nie wyrazila zgody aby prace były wykonane w ramach ćwiczeń strażackich całą akcję wykonali dla naszego kościoła w sposób prywatny. Dziękujemy im za tą służbę wykonaną nie tylko dla znajdującego się w Stonawie zabytkowego w kościoła ale także dla szerokiego ogółu Stonawian i naszych gości.

  STRAŻAKÓW I ICH RODZINY POLECAMY OPIECE ŚW. FLORIANA

  *****

  ROZPOCZĘCIE PRAC RENOWACYJNYCH STONAWSKIEJ FARY

  W poniedziałek 11 marca 2019 zostały dostarczone kamienne tablice, które będą umieszczone na odnowionej elewacji stonawskiej fary. Tablice wykonała firma: „Kamenictví Farana” mająca siedzibę w Skoczowie i Czeskim Cieszynie. Na tablicach znajdują się napisy w j. czeskim i j. polskim z informacją o urzędzie parafialnym. Całość zdobią herby naszej prafii. Jedna z tablic, która będzie umieszczona nad wejściem na farę nosi łacińską inskrypcję „SOLI DEO HONOR ET GLORIA” /”Bogu samemu cześć i chwała”/. Kolejne dwie mniejsze tablice z łacińskimi imionami śś. Apostołów Piotra i Pawła będą tworzyły komplet z figurami śś. Piotra i Pawła. Figury zostaną nabyte w kolejnym etapie remontu fasady i zostaną umieszczone od frontu po obu stronach budynku.

  Prosimy o pomoc a wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

  *****

  Przed stu laty w roku 1919 na Śląsku Cieszyńskim przebiegał konflikt zbrojny czechosłowacko-polski. W sobotę 26 stycznia dokładnie w 100. rocznicę tamtych wydarzeń, odbyło się w naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne upamiętniające 22 ofiary konfliktu. Podczas tzw. „wojny siedmiodniowej” zginęło po obu stronach ponad 140 żołnierzy.

  FOTOGRAFIE TUTAJ

  O wydarzeniu także napisali:
  www.doo.cz
  www.tvp.info
  www.glos.live
  www.zwrot.cz

  *****

  W najnowszym 1 w roku 2019 numerze czasopisma diecezjalnego „Okno do života ostravsko-opavské diecéze” na stronie 12 znalazł się ciekawy artykuł o naszych parafiach w Stonawie i Łąkach. Zapraszamy do lektury. Czasopismo w tradycyjnej formie drukowanej można nabyć w naszych kościołach. Znajdziecie i tutaj w formie (.pdf) :

  *****

  PODZIĘKOWANIE

  Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w świątecznych Mszach św. za tragicznie zmarłych Górników w kopalni w Stonawie. Niech dobry Pan Bóg będzie im radością, a rodzinom zmarłych pocieszeniem

  Szczęść Boże!
  ks. Roland Manowski,
  proboszcz

  *****

  Galeria – Msze św. za +++ górników kopalni ČSM, 24 i 25 grudnia 2018 : FOTOGALERIA TUTAJ

  Poniżej zamieszczamy linki z relacją z nabożeństw:
  www.nova.cz – VIDEO (od 6min 40s)
  www.ostrava.idnes.cz
  www.tvn24.pl
  www.tvp.info
  www.gosc.pl
  www.info.wiara.pl

  *****

  LINK do stron internetowych (www.karvinsky.denik.cz)

  *****

  Kondolencje J.E Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity Górnośląskiego dla parafii stonawskiej :

  KONDOLENCJE TUTAJ

  *****


  KONDOLENCJE

  W czwartek 20 grudnia doszło na kopalni ČSM – Sever do tragicznego wypadku, w trakcie którego życie straciło kilkunastu górników. Z pewnością tragedię pogłębia fakt, że do takiego nieszczęścia doszło w tak ważnym dla nas wszystkich okresie zaczynających się Świąt Bożego Narodzenia. W imieniu Stonawskiej Parafii składam Dyrekcji Kopalni a przede wszystkim rodzinom poszkodowanych górników szczere wyrazy współczucia. O zmarłych a także ich rodzinach będziemy pamiętali w naszych modlitwach a także podczas świątecznych nabożeństw w naszym stonawskim kościele. Jednocześnie chciałbym zapewnić o chęci jakiejkolwiek pomocy duchowej rodzinom ofiar, które mogą się skontaktować z parafią pod nr. tel. +420 732 36 42 47

  Z szacunkiem
  Ks. Roland Manowski

  *****

  NOWOŚCI

  18 listopada 2018 – W niedzielę 11 listopada obchodziliśmy w naszej parafii doroczny „kiermasz” czyli 17. rocznicę poświęcenia kościoła św. Barbary w Łąkach. Podczas uroczystej Mszy św. zostało poświęcone 4 świeczniki, które umieszcza się w miejscu tzw „krzyży apostolskich” czyli miejsca, w którym biskup namaścił ściany kościoła olejem krzyżma świętego w dniu konsekracji kościoła. Świeczniki wraz ze świecami noszą nazwę „Zacheuszek” a miejsce namaszczenia nazywa się „krzyżami apostolskimi”. Jest ich 12 lub w mniejszych kościołach 4 a zapala się je w rocznicę poświęcenia kościoła. Kościół św. Barbary w Łąkach był konsekrowany przez J. E. Ks. Bpa Franciszka Lobkowicza 11 listopada 2001 r. Naszym parafianom oraz dobrodziejom „Bóg zapłać” za dar, dzięki któremu mogliśmy upiększyć świecznikami nasz Boży przybytek! FOTOGALERIA TUTAJ

  21 października 2018 – odbywał się w naszej parafii festiwal śpiewu chóralnego pod nazwą „Śląski Trojok”. W tym dniu gościliśmy wiele chórów z całego Śląska, które uświetniły naszą niedzielną liturgię. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prałat prof. dr hab. Antoni Reginek, wice-dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a zaraz kapelan Związku Chórów Śląskich.

  16 października 2018 – W Uroczystość św. Jadwigi patronki Śląska i diecezji ostrawsko-opawskiej Biskup Franciszek Lobkowicz udzielił wyróżnienia dla zasłużonych dla diecezji oraz organizacji charytatywnych. Z parafii św. Barbary w Karwinie-Łąkach wyróżnienie otrzymała p. Wiera Moravčíková. Poniżej zamieszczamy relację z uroczystości w katedrze ostrawskiej: LINK TUTAJ

  4 października 2018 – Dodaliśmy fotografie z Dożynek w Łąkach, nie zapomnijcie popatrzeć.