ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ KOSTELA

V sobotu 16. března byly provedené práce spojené s údržbou dešťových svodů našeho kostela. Jelikož se kostel nachází mezi stromy, tak listí, které padá ze stromů a ucpává svody. Celou práci vykonali naši stonavští hasiči ve spolupráci se svými kolegy z Těrlicka. Jelikož naše obec nesouhlasila s provedením této akce v rámci hasičského cvičení, práce byla provedená soukromě. Našim hasičům děkujeme za službu, kterou vykonali nejenom pro stonavský kostel, který je kulturní památkou a dominantou obce, ale také pro širokou veřejnost občanů Stonavy a našich hostů.

HASIČE A JEJICH RODINY SVĚŘUJEME POD OCHRANU SV. FLORIÁNA

*****

ZAHÁJENÍ PRACÍ SPOJENÝCH S OPRAVOU STONAVSKÉ FARY

V pondělí 11.března 2019 nám byly dovezeny kamenné desky, které budou umístěny na opravené fasádě naší fary. Ty vyrobila firma „Kamenictví Farana“, která má své sídlo v polském Skoczowie a pro naší republiku v Českém Těšíně.  Na těchto deskách jsou vyryty nápisy v českém i polském jazyce s informací o farním úřadě. Celek zdobí erby naší farnosti.  Jedna z nich, která bude umístěna nad vchodem do budovy, nese latinský nápis: „SOLI DEO HONOR ET GLORIA” (v překladu:  „Samotnému Bohu budiž čest a chvála”). Další dvě menší desky jsou opatřeny latinskými jmény apoštolů sv. Petra a sv. Pavla a budou na fasádě umístěny společně s plastikami těchto světců. Tyto plastiky pořídíme v druhé etapě oprav fasády a budou umístěny v průčelí fary po bocích.

Prosíme o pomoc a všem dárcům vyjadřujeme náš upřímný dík!

*****

Ekumenickou pobožnost ke 100. výročí sedmidenní války o těšínské Slezsko sloužil 26. 1. ve Stonavě P. Roland Manowski-Słomka. Na území si po konci první světové války dělaly nárok Československo i Polsko. Oběti války, která rozhodla, na kterých částech Těšínska se dnes mluví česky a na kterých polsky, přišli uctít státní činitelé a občané obou zemí do kostela Máří Magdalény. Po bohoslužbě se odebrali na místní hřbitov, kde položili věnce na hroby padlých vojáků. Při týden trvajících bojích zemřelo na obou stranách přes 140 vojáků.

FOTOGALERIE ZDE

O události napsali také:
www.doo.cz
www.tvp.info
www.glos.live
www.zwrot.cz

*****

V nejnovějším čísle, prvním v roce 2019 diecezního časopisu „Okno do života ostravsko-opavské diecéze“, na straně 12 se objevil zajímavý článek o životě ve farnostech Stonava a Louky. Doporučujeme četbu. Časopis v tradiční tištěné podobě je možné zakoupit v našich kostelích. Najdete i zde ve formě (.pdf) :

*****

PODĚKOVÁNÍ

Pán Bůh zaplať  všem, kteří se zúčastnili svátečních bohoslužeb za tragický zesnulé horníky na Dole ČSM ve Stonavě. Ať  je jim Pán Bůh věčnou radostí a pozůstalým rodinám útěchou!

Zdař Bůh!

P. Roland Manowski,
farář

*****

Galerie – Mše sv. za +++ horníky dolu ČSM, 24 a 25 prosince 2018 : FOTOGALERIE ZDE

níže internetové odkazy s relacema :
www.nova.cz – VIDEO (od 6min 40s)
www.ostrava.idnes.cz
www.tvn24.pl
www.tvp.info
www.gosc.pl
www.info.wiara.pl

*****

ODKAZ na webové stránky (www.karvinsky.denik.cz)

*****

Kondolence J. Exc. Pána arcibiskupa Wiktora Skworca Metropolity Horního Slezska pro stonavskou farnost :

KLIKNĚTE ZDE

*****


KONDOLENCE

Ve čtvrtek 20. prosince došlo na Dole ČSM – Sever k tragickému neštěstí, při němž zahynulo mnoho horníků. Celá tragedie je umocněna i tím, že k ní došlo v období blížících se Vánoc. Jménem stonavské farnosti si dovoluji vedení dolů , ale především rodinám zahynulých horníků projevit nejhlubší soustrast. Na zahynulé horníky budeme pamatovat v našich modlitbách i v průběhu svátečních bohoslužeb v našem stonavském kostele. Současně informuji, že jsem připraven k jakékoliv duchovní pomoci postiženým rodinám, mohou mne kontaktovat na tel.: +420 732 36 42 47.

S úctou
P. Roland Manowski, farář

*****

NOVINKY

18. listopadu 2018 – V neděli 11. listopadu jsme slavili „krmáš” čili 17. výročí posvěcení kostela sv. Barbory v Loukách. V průběhu slavnostní bohoslužby jsme posvětili 4 nové svícny, které jsou umístěný u tzv. „apoštolských křížů” to je na místě kde biskup v den konsekrace pomazal stěny kostela svatým olejem křížmo. Jsou symbolem vstoupení Boží slávy do nově posvěceného chrámu. Je jich obvyklé 12 nebo v menších kostelích 4. Svíce hoři vždycky v den památky posvěcení kostela. Kostel sv. Barbory v Loukách byl konsekrován J. Exc. Biskupem Františkem Lobkowiczem dne 11. listopadu 2001 r. Naším farníkům a dobrodincům „Pán Bůh zaplať” za dar, díky kterému jsme mohli novými svícny zvelebit náš chrám! FOTOGALERIE ZDE

21. října 2018 – se v naší farnosti konal festival sborového zpěvu „Śląski Trojok“. Našimi hosty bylo mnoho pěveckých sborů z celého Slezska, které zkrášlily nedělní liturgii. Slavnostní Mši svaté předsedal papežský prelát Mons. Prof. Antoni Reginek, proděkan Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích a současně kaplan Svazu slezských pěveckých sborů.

16. října 2018 – O Slavností sv. Hedviky patronky Slezska a diecéze ostravsko-opavské biskup František Lobkowicz udělil ocenění pro osoby zasloužené v diecézi nebo v Charitě. Za farnost sv. Barbory w Loukách oceněna byla p. Věra Moravčíková.
Níže najdete foto relaci ze slavnosti v ostravské katedrále KLIKNĚTE ZDE

4. října 2018 – Přidali jsme fotografie z Dožínek v Loukách, nezapomeňte se podívat.