Kaple sv. Jana Pavla II.

Na faře se nachází také kaple zasvěcená sv. Janu Pavlu II. Konají se v ní bohoslužby ve všedních dnech (úterý a pátek), navíc existuje možnost udělování křtu nebo jiných svátostí či duchovní služby. Kapli zřídil a slavnostně posvětil biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Lobkowicz v den památky Panny Marie Bolestné 15. září 2011.