Výuka náboženství

Výuka náboženství v naší farnosti probíhá každý pátek v době od 13:15 – 14 hodin v budově české školy vedle fary. Hodiny probíhají v českém i polském jazyce. Vyučujícím je P. Dr.Radoslav Skupnik z Českého Těšína. Rodiče dětí, kteří mají zájem o bližší seznámení se s katolickou vírou v Pána Boha, srdečně zvu ke spolupráci a osobnímu rozhovoru s farářem. Katecheze pro dospělé se po telefonické dohodě koná v budově místní fary.