Pořad bohoslužeb – Stonava

Pobožnosti se v našem kostele celebrují zásadně v následujícím rozvrhu:

Neděle – Mše sv. v 10 hodin střídavě v jazyce českém a polském
Úterý – Mše sv. v kapli v 17 hodin
Pátek – Mše sv. v kapli v 17 hodin

Aktuální pořad bohoslužeb je zveřejňován každý týden v neděli.

V době svatopostní se každý pátek po mši sv. koná křížová cesta a každou neděli před mši sv. pobožnost ¨Gorzkie Żale¨.
V mariánských měsícich(květen,říjen) se koná po každé mši sv. májová(květen) a růžencová pobožnost(říjen).

Farní pouť: v neděli nejbližší svátku patronky kostela sv. Máří Magdalény 22. července a v neděli nejbližší liturgické památce patrona kaple na faře sv. Jana Pavla II. 22.října.

Každý první pátek v měsíci se koná pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI JE PŘED KAŽDOU MŠÍ SVATOU.
ZAOPATŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH A UMÍRAJÍCÍCH V KTEROUKOLIV DENNÍ ČI NOČNÍ DOBU.

Farní kancelář je k dispozici půl hodiny po každé bohoslužbě nebo po telefonické domluvě. Pondělí je neúředním dnem.
Záležitosti týkající se uzavírání manželství, přípravy k manželství, křtu nebo jiných svátostí se vyřizují v kanceláři nebo telefonicky.