Pořad bohoslužeb – Louky nad Olší

Pobožnosti se v našem kostele celebrují zásadně v následujícím rozvrhu:

Neděle – Mše sv. v 8:30 střídavě v jazyce českém a polském
Pátek – Mše sv. v kapli v 15:30

Aktuální pořad bohoslužeb je zveřejňován každý týden v neděli.

V době svatopostní se každý pátek po mši sv. koná křížová cesta a každou neděli před mši sv. pobožnost ¨Gorzkie Żale¨.
V mariánských měsícich(květen,říjen) se koná po každé mši sv. májová(květen) a růžencová pobožnost(říjen).

Farní pouť: v neděli nejbližší liturgické památce sv. Barbory.

Každý první pátek v měsíci se koná pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI JE PŘED KAŽDOU MŠÍ SVATOU.
ZAOPATŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH A UMÍRAJÍCÍCH V KTEROUKOLIV DENNÍ ČI NOČNÍ DOBU.

Farnost v Loukách je spravována farářem farnosti sv. Máří Magdalény ve Stonavě. Z toho důvodu se farní úřad pro farnost Louky nachází ve Stonavě. Farní kancelář ve Stonavě je k dispozici půl hodiny po každé bohoslužbě nebo po telefonické domluvě. Pondělí je neúředním dnem.
Záležitosti týkající se uzavírání manželství, přípravy k manželství, křtu nebo jiných svátostí se vyřizují v kanceláři nebo telefonicky.