I. VÝROČÍ TRAGICKÉ SMRTÍ HORNÍKŮ V DOLE ČSM STONAVA

Tímto si dovolujeme vám sdělit, že slavnosti spojené s prvním výročím tragické smrti horníků – dne 20. prosince 2018 – se budou v naší farnosti konat v neděli 1. prosince 2019 v 10 h při „barborkovské“ Mši svaté ve Stonavě. Na tuto bohoslužbu srdečně zvu vedení OKD, ředitele šachet, všechny horníky a členy kroužků krojovaných horníků, rodiny zemřelých horníků a všechny lidi dobré vůle. Oslavy budou mít vyloženě církevní charakter.

P. Roland Manowski, stonavský farář