I ROCZNICA TRAGICZNEJ ŚMIERCI GÓRNIKÓW W KOPALNI ČSM STONAVA

Uprzejmie informujemy, że uroczystości związane z I rocznicą tragicznej śmierci Górników dnia 20 grudnia 2018 r. odbędą się w naszej parafii w niedzielę 1 grudnia 2019 o godz. 10. 00. podczas Mszy św. „Barbórkowej”. Na Mszę św. zapraszam Dyrekcję Holdingu OKD, Dyrektorów kopalń, Brać Górniczą, Rodziny zmarłych Górników oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Uroczystości będą miały charakter tylko i wyłącznie kościelny.

ks. Roland Manowski, proboszcz stonawski